تعهدات بیمه بدنه دانا

زمانی که صحبت از تعهدات بیمه دانا می باشد منظور بند ها و قسمت هایی است که در بیمه نامه ذکر شده و بیمه دانا تعهد داده است که این موارد در شرایطی لازم انجام دهد. در ادامه تعهدات بیمه بدنه دانا را در خصوص بیمه گذار یا همان بیمه شونده با هم بررسی می کنیم.

 

بیمه بدنه دانا متعهد به پوشش چه خسارت هایی است؟

زمانی که شما از بیمه بدنه دانا استفاده می کنید و خودرو شما دچار حادثه می شود، هزینه هایی که به شما وارد می شوند عبارتند از:

 • هزینه‌های مربوط به حمل و نجات خودروی آسیب دیده تا نزدیکترین تعمیرگاه حداکثر تا ۲۰ درصد حق بیمه پرداختی
 • خساراتی که در اثر سرقت کلی خودرو به وجود آمده باشد.
 • خساراتی که در اثر آتش سوزی و صاعقه و انفجار به خودرو وارد شود
 • خساراتی که در اثر برخورد یک جسم ثابت و یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودرو وارد شود
 • خسارات وارد شده در اثر واژگونی خودرو و یا سقوط خودروباشد.

بیمه بدنه کلی خودرو

سقف تعهدات بیمه بدنه دانا چقدر است؟

مهمترین مورد تاثیر گذار روی میزان خسارت بیمه بدنه، ارزش خودرو بیمه شده است که در بیمه نامه نوشته شده است، همچنین استفاده از خسارت ها و پوشش های اضافی در بیمه نامه تاثیر مستقیمی بر روی بیمه بدنه خودرو شما و خسارتی که می گیرید دارد. پس به این ترتیب می توان گفت سقف تعهدات با توجه به ارزش خودرو شما تعیین می شود و هیچ رقم ثابتی برای این موضوع وجود ندارد.

 

منظور از پوشش های اضافی بیمه دانا چیست؟

یکی از خدمات بیمه دانا برای اینکه خودروی مشتریان خود را به صورت کامل پوشش دهد به این صورت است شما می توانید برای آسیب ها غیر معمول پوشش های مخصوص آنها را خریداری کنید. در ادامه این موارد را برای شما نام می بریم.

 • هزینه های مربوط به رفت و آمد و حمل و نقل خودرو در زمان تعمیر
 • پوشش سرقت جزئی قطعات و لوازم تحت پوشش در بیمه بدنه
 • پوشش نوسانات قیمت خودرو
 • پوشش سیل و زلزله و آتشفشان
 • شکسته شدن شیشه خودرو در اثر تغییرات دما
 • خسارات ناشی از پاشیده شدن رنگ و مواد شیمیایی و اسیدی
 • پوشش سرقت جزئی قطعات و لوازم تحت پوشش در بیمه بدنه

تصادف و خسارت سپر جلوی خودرو

چه خسارت هایی تحت پوشش بیمه بدنه دانا نیستند؟

برخی از حوادث و خسارت ها تحت پوشش بیمه دانا نیستند و شما باید این موارد را به صورت دقیق بدانید، چون در صورتی که دچار این حوادث شوید نمی توانید از بیمه استفاده کنید و همه هزینه ها بر عهده خود شما خواهد بود. این موارد عبارتند از:

 • اگر خسارتی در اثر نقص و خرابی در کارکرد وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی به خودروی بیمه شده وارد شود هم تحت پوشش بیمه بدنه نخواهد بود.
 • اگر خسارتی در اثر بکسل کردن به وسیله بیمه شده وارد شود تحت پوشش بیمه بدنه نخواهد بود.
 • خسارت‌هایی که در اثر حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه به خودروی بیمه شده وارد شود.
 • اگر راننده خودروی بیمه شده به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و روان گردان خسارتی را به خودرو وارد کند با بیمه بدنه قابل جبران نمی باشد.
 • اگر راننده خودروی بیمه شده در زمان حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده و یا گواهینامه رانندگی وی ابطال شده باشد، خسارتی به وی پرداخت نمی‌شود.
 • خسارت‌هایی که در حین فرار از تعقیب مقامات انتظامی به خودرو وارد شود تحت پوشش بیمه بدنه دانا نخواهد بود مگر در مواردی که خودرو در تصرف غیر قانونی افراد دیگر باشد.
 • خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیمی که ناشی از انفجار هسته ای به خودرو وارد شود.
 • خسارت‌هایی که در اثر جنگ و وشورش و اعتصاب و موارد شبیه به این مورد به خودروی بیمه شده وارد شود.
 • خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه گذار به خودروی بیمه شده وارد شود.

خب، امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص بیمه بدنه اتومبیل دانا به دست آورده باشید. شما می توانید مطلب زیر را برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص بیمه بدنه مطالعه کنید.

بیمه بدنه چیست؟

پوشش های بیمه بدنه دانا